Forum
Ana Sayfa
İletişim
Ziyaretçi defteri
7.sınıf Fen konuları
Bilgilendirme Sistemi
Müzik
Sindirim
Duyu Organlarımız
İş Ve Enerji
Elektriklenme Ve Elektriklenme Çeşitleri
Işığın Kırılması
Boşaltım Sistemi
İç salgı Bezleri ve Görevleri
İç Salgı Bezlerinin Salgıladığı Hormonlar ve Görevleri
Sinir Hücresi (Nöron) Nasıl çalışır?
Sinir Sistemi
Yaylar
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler
Elementler ve Sembolleri
Sürtünme Kuvveti
YIL SONU BAŞARI PUANI HESABI
Test
Makaralar
Bilgilerinizi Onaylama
Test(kuvvet ve hareket)
mekanik 1 video
 

Test

351)Aşağıdakilerden hangisinde cisim kinetik enerjiye sahip değildir?

A)Havalanmakta olan uçak
B)Merdiven çıkan öğrenci
C)Birbirini kovalayan çocuklar
D)Kulübesinde duran köpek

352)Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının kontrolünde yapılmaz?
A) Kalbin vücuda kan pompalaması
B) Kol ve bacak kaslarının çalışması
C) Yutulan besinlerin mideye taşınması
D) Nefes alıp verme


353)Böbrekler, kandaki bazı atık maddelerin boşaltılmasını sağlayarak vücudun iç dengesinin korunmasına yardımcı olan organlardırAşağıdakilerden hangisi böbrekler yoluyla vücuttan atılmaz?
A) Fazla su B) Azotlu atıklar
C) Üre D) Karbondioksit

354) İnsanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi, sindirim sisteminin hangi organında başlar?

A)Ağız B)Mide C)Kalın Bağırsak D)İnce bağırsak

355)Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olay değildir?

A) Proteinlerin sindiriminin gerçekleşmesi
B) Kimyasal sindirim gerçekleşmesi
C) Proteinlerin emiliminin gerçekleşmesi
D) Mekanik sindirimin gerçekleşmesi

356)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks değildir?

A)Okuma B)Hapşırma C)İrkilme D)Göz kırpma

357)Aşağıdakilerden hangisi yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnektir

A)Keser B)Menteşeli kapı C)Tenis raketi D)Cımbız

358)Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran aletlere ne ad verilir

A)Sabit makara B)Eğik düzlem C)Hareketli makara D)Dişliler

359) IKinetik enerji sürtünme sonucunda ısı enerjisine dönüşür
II Yazı yazmak için sürtünme kuvvetinden yararlanırız
III Paraşütçüler sürtünme kuvveti sayesinde sabit süratle yere inebilmektedirler

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur

A)I ve II   B)  I ve IIII  C) I,II ve III D) II ve III

360)Yerden belli bir yükseklikte bulunan cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne ad verilir?

A) Kinetik-Hareket Enerjisi B) Çekim Potansiyel Enerji
C) Elektrik Enerjisi D) Isı Enerjisi


361)Esneklik Potansiyel Enerji aşağıda verilen şıklardan hanisine bağlıdır?

A)cismin boyuna B) Yapıldığı maddeye C) Esneklik özeliği ve yapıldığı maddeye D)Cismin bulunduğu yere


362) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bağımlılık yapan maddelerin vücudumuzda oluşturduğu hastalıklardan değildir?

A) Gırtlak kanseri B) Sindirim hastalıkları
C) Lösemi D) Kalp ve damar hastalıkları


363- Aşağıdaki verilenlerin hangisinde fen anlamında iş yapılmamıştır?

A) Dağcılar zirveden iniyor B) Ayşe duvarı itmeye çalışıyor
C) Kedi ağaca tırmanıyor D) Bisikletli yatay yolda hızla ilerliyor

364- Sindirimi tamamlanmış besinlerin kana geçmesini aşağıdaki organlardan
hangisi sağlar?

A)Ağız B)İnce Bağırsak C)Kalın Bağırsak D)Mide365-- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet , cismin şeklini değiştirir
B)Kuvvet cismi hareket ettirir
C)Kuvvet cismin kütlesini değiştirir
D)Kuvvet hareket halindeki cismi durdurur


366-Aşağıda verilen ifadelerin tamamı aşağıda iç salgı bezlerinden hangisi için söylenilebilir?

• Kandaki şeker düzeyini ayarlayan hormonları salgılar
• Midenin altında yer alır
• İnce bağırsağa salgı gönderir

A)Hipofiz B)Tiroit C)Pankreas D)Böbrek üstü bezi

367-Bir grup öğrenci,bir yaya farklı büyüklükteki ağırlıklar asarak yayda oluşturdukları uzamaları dikkatle ölçüyor ve sonuçlarını kaydediyorElde ettiği verilere göre,yayı geren kuvvet artıkça,yayın esneklik sınırı içinde uzama miktarının da arttığını görüyor

Bu bilgilere göre öğrenciler aşağıdaki araçlardan hangisini tasarlayabilir?

a)Terazi b)Dinamometre c)Termometre d)Barometre

368- Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun denge ve hareket merkezidir?
a) Omurilik b) Beyincik c) Beyin d) Omurilik soğanı
369-
Yay Adı Asılan Kütle Uzama Miktarı
1 yay 10 g 2 mm
2 yay 20 g 4 mm
3 yay 30 g 12 mm
4 yay 40 g 16 mm


Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

- Tabloya göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1 ve 2 yay aynı malzemeden yapılmıştır
B) 2 yaya 40 g kütle asılırsa 8 mm uzar
C) 3 ve 4 yay farklı malzemeden yapılmıştır
D) 4 yaya 30 g kütle asılırsa 12 mm uzar

370-- Bütün yaylara 80 g kütle asılırsa yaylardaki uzama miktarlarının çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 4=3, 2=1
C) 1=3, 4=2
D) 4, 3, 2, 1


371-aşağıdakilerden hangisinde verilen hormon çiftleri birbiri ile zıt çalışır?
a) insülin-glukagon b) adrenalin-tiroksin
c) insülin-tiroksin d) büyüme hormonu-glukagon


372-aşağıdakilerden hangisi çift taraflı kaldıraca örnektir?
a) maşa b) makas c) fındık kıracağı d)cımbız testis


373-Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Kütleleri aynı olan iki öğrenciden sürati büyük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür
b) Süratleri aynı olan iki öğrenciden zayıf olanın kinetik enerjisi daha büyüktür
c) Potansiyel enerji cismin bulunduğu yerin yüksekliği ile doğru orantılıdır
d) Enerji dönüşümlerinde potansiyel ve kinetik enerji toplamı sabittir

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=